En väg mot hållbarhet

GreenZone – en väg mot ett hållbart samhälle

I Umeå, finns ett unikt miljökvarter som utvecklades och invigdes år 2000. Det är inte ett bostadskvarter utan ett annorlunda kvarter för bilism och unikt eftersom det är helt kretsloppsanpassat. Kvarteret erbjuder i dagsläget service för både bilar och förare genom en komplett bilanläggning, en energistation med livsmedelsbutik samt en snabbmatsrestaurang.

GreenZone visar att det är möjligt att skapa en kretsloppsanpassad serviceanläggning för bilägare, en anläggning som minimerar miljöpåverkan under hela sin livscykel. GreenZone visar dessutom att ett ekologiskt hållbart samhälle kan ge stora ekonomiska vinster för alla inblandade. I ett kretsloppsanpassat byggande är hela processen viktig, inte bara vad vi gör utan även varför och hur vi gör det. I GreenZone har den bästa, kända tekniken använts och, utifrån ett helhetstänkande, satts samman till nya systemlösningar som ger stora synergieffekter.

Byggnaderna är konstruerade för att vara energisnåla och den värme som behövs produceras i huvudsak, genom värmepumpteknik, av återvunnen överskottsenergi samt berg- och solvärme. Den el som nyttjas för belysning, processer eller som spetsvärme kommer från ett vindkraftverk vid kustbandet, och från Circle K som levererar grön el. Byggnaderna för Carstedts, McDonald´s och Circle K är sammankopplade genom kulvertar som ger möjlighet att återvinna överskottsenergi, i form av värme från McDonald´s hamburgergrillar och kök, liksom varmt kylvatten från Circle Ks kylanläggning. Överskottsenergin transporteras till värmepumpen i Carstedts bilanläggning och på så sätt kan alla byggnader nyttja energiöverskottet. Det ger en effektiv och resurssnål energianvändning.

Nu när GreenZone 2.0 byggs och utvecklas kommer vi utgå från samma grundfilosofi, och nyttja den senaste kunskapen och tekniken för hållbart och långsiktigt byggande.