Contacts, references

To be able to select the right technology and the right material it is necessary to adopt a c o m p rehensive approach and understand why building is to be ecologically sound. Those of us who have been involved in GreenZone are more than happy to share our experience of the building process and contribute to the development of ecological building technology. Our experience can be your knowledge in future projects. The list below presents a selection of the companies that have been involved in GreenZone. Please don’t hesitate to contact us.

Initiativtagare/byggherre

Ecosystem i Scandinavien AB.
Per Carstedt, e-post: per.carstedt@ecosystem.se

Projektdeltagare

Carstedts. Ola Borg e rnäs, 090-70 69 01.
Ford Motor Company. Peter Chadwick. 08-6232500.
Statoil Detaljhandel AB.
Lene Krogstadholm, 08-429 62 29.
Svenska McDonald´s.
Bertil Rosquist, 08-740 85 61.

Expertgrupp

Anders Nyquist Arkitektkontor AB.
Anders Nyquist, arkitekt, projektledare, 060-362 80.
B-E Öbergs Elkonsult AB.
Bengt-Erik Öberg, elkonsult, 060-61 85 30.
J & W .
Anders Lagerg ren, konstruktör,
markundersökningar, 060-67 15 00.
K-Konsult Väster norrland AB.
Björn Bellander, VVS-konstruktör,
styr- och regle rteknik, 0611-176 50.
K-Konsult Väster n o r rland AB.
Sven-Ove Persson, byggprojektör, 0611-176 50. SCC.
Per Skoglund, mark,VA, 060-66 36 38.

Entreprenörer

PEAB. Generalentreprenör.
Leif Georgsson, 090-71 20 70.
Eltjänst i Robertsfors AB. Elentreprenör.
Lennart Lundgren 0934-105 31.
Lundqvists Måleri. Underentreprenör,
målning, Sven-Åke Zackrisson, 090-14 15 70. Mittvent AB. Rolf Svedin, 060-15 08 50.
Nordrör AB. Värme och sanitet.
Hans Sjölander. 090-70 65 60.
Umeå El- och VVS-automatik AB. Styr- och reglerentreprenör,
Thomas Söderström, 090-77 42 60.

Byggmaterial

Alab. Aluminiumpartier, Henrik Holmberg,
Tord Jonsson, 0662-20250.
Alfa Rör. Betongrör och brunnar,
AB Dahlgrens Cementgjuteri AB.
Kenneth Dahlgren, 0910-77 02 80.
Betongsliparna. Läggning av hård betonggolv.
Lasse Björk, Askim.
Byggbeslag. Jonny Morin, 060-15 07 70.
Centralsnickerier. Partier, trädörrar.
Stig Staaf, 090-13 22 70.
Crawford Door Försäljnings AB. Portar. Roger Hallin.
EAB Portar, Portar, Per Nygren,
Leif Nygren, 060-81 000.
GLH Byggdetaljer AB. Lars Lindgren, 090-402 48.
Gypr oc. Beijer.Gipsskivor.
Per Folkesson, 090-17 03 00.
Höganäs. Golvklinker. Kakelhuset.
KG Sellström, 090-70 10 09.
Icopal. Beijer. Per Folkesson, 090-17 03 00.
Karlit AB, Beijer. Per Folkesson, 090-17 03 00.
Leca Byggprodukter AB. Optiroc, Leca-sten och lös Leca. Claes Andersson, 070- 595 23 90.
Martinssons Limträ. Limträ. Lennart Edlund,
Stig Axelsson, 0914-20700.
Masonite Beams. Masonitereglar. AB NJ Bäcklunds.
Erik Johansson, 090-16 87 50.
Modern Betongteknologi Scandinavia AB.
Hårdbetonggolv. Dick Söderberg, 0709-99 99 39.
SSC. Innerdörrar.
Mats Allansson, Bo Nyström, 0910-72 59 00.
Swer oc AB. Bjästa Btg. Markbetong.
Anders Brun, 070-540 71 82.
Takringen i Umeå/Icopal.
Kenth Nyström, 090-13 0094.
Tepro. Träullsskivor. cementfiberskivor.
Fredrik Lindgren, 08-18 82 80.
Thermocell. Cellulosaisolering.
Jan Seehuusen, 031-795 03 50.
TriFönster/Corexor.
Träfönster. Olle Öberg, 08-792 00 01.

Dagvattenhantering

Ve g T ech AB. Sedumtak.
Per Nyström, 0472-300 26.

Elmaterial, belysning, dagsljus
ABB Kabel. Elkablar. Kent Söder, 0910-154 49.
AB Wibe. Elstegar, elrännor.
Inger Dahlman, 0250-280 00.
Fagerhult Belysning AB. Armaturer.
Inga-lill Liljebom, 036-10 85 00.
KB System. Elkanaler. Ulf Dahlbom, 08-687 06 72. Lasses AB/3M. Lanterniner.
Per Lasses, 070-790 09 15.
Malux Electro AB. Nödbelysning. Agne Zackrisson, Lars Persson, 0660-55 900.
Thorn Lightning AB. Armaturer. Göran Selin, 060-12 59 80.

Information, utbildning

ESAM. Utbildning, miljöcertifiering.
Torbjörn Lahti, 090-12 25 98.
Swecol. Information. Ola Engelmark, 090-786 55 35.

Mark

Essunga Plantskola AB.
Växtmaterial, träd och buskar.
Peter Carlsson, Lars-Erik Carlsson, 0512-52 011.

VVS

Ahlsell VVS. Rör och brunnar.
Leif Tjärnström, 090-786 10 60.
EVAC. Vakumtoaletter. Jan Damberg, 08-680 03 60.
FMM. Blandare. Roger Lundin, 090-17 82 60.
Freshman AB. Flimmerhårsfilter. Hans Björkebaum, Peter Ingvarsson, 08-630 03 70.
Gebar dt. Fläktar. Kjell Perersgård, 0651-311 60.
Grenholms. Värmepump.
Håkan Karlsson, 090-717020.
IV-ventilation. Fläktaggregat. 090-19 05 90.
Master Veil. Luftridå. Bo Wildner, 090-57027.
Nordiska Skorstensprodukter AB.
Aspiratorer. Ulf Jonsson, 0521-65 999.
PM-luft. Växlare, fläktar.
Tommy Nilsson, 090-12 20 50.
Rectus Levande Filter.
Christer Svedin, 060-55 44 00.
Toveco. Värmeväxlare. Hans Torén, 026-24 80 30.
WILO. Pumpar. Gunnar Alm, 0911-179 00.
Wirsbo. Golvvärme, pexrör.
Bengt Johansson, 0611-155 10.
WSE Produkter. Shuntgrupper.
Per Strand, 031-26 78 78.

Inredning

Hyllcenter · Hyllinredning.
Torkil Söderström, 090-130 310.